Η Καρύδης Labels χορηγός του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics

Η εταιρεία μας βρίσκεται πάντα δίπλα σε αξιόλογες προσπάθειες και εκδηλώσεις, δίνοντας ενεργά το παρόν. Έτσι, δε θα μπορούσε να μην υποστηρίξει τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του LSE Hellenic Alumni Association of LSE και την εκδήλωση The Future of Greek Banking. Μην τη χάσετε!
Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 18:00 στο Μέγαρο Θεόδωρου Καρατζά
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 lse